De activiteiten van SPBS worden sinds 1 januari 2016 grotendeels voortgezet in de BIZ Halfweg-Molenwatering, bezoek de website van de BIZ voor het laatste nieuws >>

 • Menu

 • Meldpunt


  Overlast?
  Meld het!
  >>>
 • Archief

 • Werkgeversservicepunt


  Het werkgeversservicepunt Nissewaard maakt van gemotiveerde kandidaten uitstekende arbeidskrachten voor uw organisatie.

  Lees meer >>
 • Weer & Verkeer


  Weersverwachting
  Spijkenisse
  Weeronline.nl - Meer weer in Spijkenisseweeronline.nl Altijd jouw weer

 • Visie Ecoplanet


  Definitie Parkmanagement

  Belangrijk is te definiëren wat Parkmanagement is. Volgens de visie van Ecoplanet B.V. kan Parkmanagement het beste als volgt worden omschreven:

  Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen de ondernemers op het bedrijvenpark onderling en met de overheid om te komen tot een gewenst kwaliteitsniveau van het bedrijvenpark om vervolgens dit kwaliteitsniveau te behouden (kwaliteitsborging op termijn). Parkmanagement gaat wat ons betreft veel verder dan alleen centrale inkoop.

  Wilt u meer weten over Parkmanagement en wat Ecoplanet voor u en uw omgeving kan betekenen, neem dan contact op via 010 231 0601 of info@ecoplanet.nl .

  Doelstelling Parkmanagement

  De doelstelling van Parkmanagement is met de ondernemers te verenigen om vervolgens vanuit dit collectief gezamenlijk, en in samenwerking met de gemeente, op te trekken om te komen tot:

  • Een betere onderlinge communicatie tussen de ondernemers;
  • Een betere communicatie met de gemeente;
  • Collectieve inkoopvoordelen en business – business;
  • Een kwaliteitsverbetering van de buitenruimte (schoner, heler en veiliger);
  • Realisatie van herstructurering;
  • Realisatie van een goede bereikbaarheid.

  Voordelen ondernemers

  Immaterieel

  • Directe invloed op de kwaliteit van de omgeving;
  • Kwaliteit is op termijn gegarandeerd;
  • Beter imago;
  • Betere relatie met de gemeente;
  • Betere werkomstandigheden en personeelsvoorzieningen;
  • Netwerkvorming en business – business.

  Materieel

  • Waarde onroerend goed blijft op peil;
  • Kostenbesparingen door collectiviteit;
  • Voorkomen van (hoge) kosten voor verhuizing.

  Voordelen gemeente

  De gemeente heeft ook veel voordeel bij een goed georganiseerde Parkmanagement-organisatie. Denk hierbij aan zaken als:

  Immaterieel

  • Optimaal gebruik van ruimte;
  • Optimaal beheer van de openbare ruimte;
  • Verbetering vestigingsklimaat door verbetering van de kwaliteit buitenruimte (veiligheid, bestrijding verpaupering, tegengaan leegstand);
  • Aantrekken en behouden van de passende werkgelegenheid;
  • Terugdringen van de milieubelasting;
  • Betere relatie en communicatie met bedrijven (één aanspreekpunt);
  • Coördinerende rol bij herstructurering van de terreinen;

  Materieel

  • Waardestijging leidt tot meer onroerende-zaakbelasting
  • Voorkomen van (hoge) kosten voor herstructurering

  Parkmanagement wordt een succes als de volgende onderdelen op een goede manier zijn georganiseerd:

  1. Financiën;
  2. Draagvlak creëren en verenigen ondernemers;
  3. Organisatiestructuur;
  4. Buitenruimte / Schoon, heel en veilig;
  5. Collectieve projecten en centrale inkoop;
  6. Belangenbehartiging;
  7. Communicatie.